Orgány - Urbariát a pasienková spoločnosť pozemkové spoločenstvo Hlinné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Orgány

Orgánmi  spoločenstva sú:

a.) Zhromaždenie
b.) Výbor spoločenstva
c.) Dozorná rada


Výbor  :
                  1.  Sakala Miroslav       -  predseda  
                              2.  Bačišin Peter           -  podpredseda
                              3.  Kmec  Jozef            -  tajomník
                              4.  Balog Ján               -  člen
                              5.  Čurliková Jana         -  členka
                              6.  Jurov Ján                -  člen
                              7.  Jurov Jozef             -  člen
                              8.  Kandala Jozef          -  člen
                              9.  Vašková  Anna     
  -  členkaDozorná rada :     1.  Duňa Jozef         
        -  predseda
                          2.  Pižont Michal ml.
        -  člen
                         
3.  Štofa Milan                  -  člen


    Členovia výboru a dozornej rady  boli navrhnutí a schválení  na Valnom zhromaždení ,
konaného dňa 23. 02. 2014 v kultúrnom dome, Hlinné

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky